logo, firemná grafika a pozvánka
pre lekára

logo, firemná grafika a pozvánka

Ivancak Medicine je ambulancia praktického lekára v Prahe. novozaložená prevádzka sa potrebuje moderne prezentovať a získať náskok pred konkurenciou ďalších ambulancií. ide o spádovú oblasť na sídlisku, kde o každého pacienta je záujem.

firemné materiály
hlavičkový papier, vizitka, obálka, zakladač

zakladač, hlavičkový papier
zakladač, hlavičkový papier
vizitky, obálky
vizitky, obálky
firemná grafika
firemná grafika
vizitky
vizitky

vytvorili sme firemné materiály potrebné pre fungovanie prevádzky ambulancie:

vizitku pre majiteľa spoločnosti, ktorú potreboval pri komunikácii s architektmi, stavebníkmi a dodávateľmi zariadení a prístrojov pri budovaní úplne novej ambulancie.

obálku a hlavičkový papier, pretože bolo potrebné písať niekoľko žiadostí na patričné úrady o povolenie prevádzky praktického lekára.

zakladač pre interné použitie na zakladanie dôležitých dokumentov ale aj pre odovzdávanie projektov, posudkov a iných listín druhým osobám.

firemné materiály sú zladené do jednotného dizajnu, zvyšujúce dôveru, modernosť a odhodlanosť venovať sa naplno tomu najpodstatnejšiemu z medicínskeho tajomstva - pomáhať chorým.

zaujal Ťa tento projekt a potrebuješ vytvoriť niečo podobné? chceš vedieť cenu realizácie?

áno, chcem!

pozvánka
na deň otvorených dverí

pozvánka na deň otvorených dverí
pozvánka na deň otvorených dverí
pozvánka na deň otvorených dverí
pozvánka na deň otvorených dverí

po úspešnom vybudovaní ambulancie sme dostali požiadavku vytvoriť pozvánku na deň otvorených dverí.

pozvánky boli vlastne 2. prvá pozvánka, tlačená na štruktúrovanom papieri, obsahovala variabilné dáta, čiže oslovenie pozvaného hosťa. štvorcový formát spolu so štvorcovou obálkou dodal grafike vážnosť a naznačil smer, ktorým sa chce firma Ivancak Medicine uberať - praktické lekárstvo inak. i keď sme použili trochu nostalgickú fotku fonendoskopu, na ktorom nie je nič moderné, potrebovali sme zaujať aj bežných ľudí, medzi ktorými neboli iba lekári.

letáky do poštových schránok
letáky do poštových schránok

preto sme vytvorili druhu pozvánku, ktorá sa tlačila v počte 4000 kusov. formát bol menší, obojstranná tlač a pozvánky sa roznášali do schránok v okruhu miesta ambulancie. ako osloviť a zaujať? máme len 10 sekúnd, pokiaľ leták človek nehodí do koša :-(

v prvom rade bola doležitá mapka, zobrazujúca časť sídliska a vyznačená ambulancia. obrázok fonendoskopu zaručuje, že sa jedná o lekára. v texte pozvánky pre širokú verejnosť sme tiež dali mená a podpisy - lekára aj sestričky. a práve tie podpisy pôsobia dôveryhodne a vytváraju pocit osobného kontaktu. všimni si ten usmievačik :-) v podpise sestričky.

vytvorilo
LL studio

zadanie
korporátna grafika pre ambulanciu praktikého lekára, pozvánka na deň otvorených dverí

klient
Ivancak Medicine

realizácia
január 2017

grafický dizajn korporátna grafika logo pozvánka digitálna tlač

vytvorilo
LL studio

zadanie
korporátna grafika pre ambulanciu praktikého lekára, pozvánka na deň otvorených dverí

klient
Ivancak Medicine

realizácia
Ivancak Medicine

grafický dizajnkorporátna grafikalogopozvánkadigitálna tlač